Cold Drinks Competition II Must Funny Video II DASHAIN special 2018/२०७५ II Naulo Mediaदशै बिशेष २०७५
तपाईले हाम्रो च्यानललाई SUBSCRIBE गर्नु भयो ? गर्नु भएको छैन भने यस्तै रमाईलो भिडियो हेर्नका लागि SUBSCRIBE गर्नुहोस ।
यस च्यानलमा रहेका गीत, संगीत तथा Video हरु कपि, Download गरी अन्य Channel मा upload गरेको पाएमा प्रचालित कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ ।

Tags , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*